Budowa domu i związane z tym formalności – krok po kroku

Decydując się na budowę domu należy spełnić szereg formalności, dlatego przybliżymy Państwu kilka kwestii:

Zgłoszenie

Ustawa prawo budowlane została poddana nowelizacji w 2015 r., co pozwoliło na znaczne uproszczenie formalności związanych z procesem budowlanym. Zgłoszenia dotyczy parterowych budynków, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. Warto pamiętać, że użytkownik, który posiada działkę o powierzchni 500 m2, może umieścić na niej tylko jeden taki obiekt (art. 29 ust. 1 pkt 2).

Pozwolenie na budowę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 12 definiuje, czym jest pozwolenie na budowę. Jest to „decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego”. Wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym we wskazanym dla lokalizacji urzędzie. Ustawowy czas oczekiwania na decyzję administracji państwowej wynosi 65 dni. Czas może zostać wydłużony w przypadku niekompletnej dokumentacji.

Dom bez pozwolenia – gdzie może być wybudowany?

Wybudowanie domu o powierzchni do 35 m2 jest możliwe na działce o odpowiednim do tego przeznaczeniu. W gminie lub urzędzie miasta należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Warto zwrócić uwagę na wymagania dotyczące planowanej budowy, jak i na przeznaczenie terenu. Po dokładnym zweryfikowaniu planu zagospodarowania działki, można zgłosić roboty budowlane. W przypadku, gdy urząd nie posiada planu zagospodarowania działki może okazać się niezbędne otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgłoszenie zamiaru budowy a pozwolenie na budowę - wymagania
 • Zgłoszenie budowy:
 • Mapa do celów informacyjnych
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 • Szkice oraz rysunki domu
 • Zakres wykonywanych robót budowlanych
 • Brak konieczności odbioru budynku
 • Pozwolenie na budowę:
 • Mapa do celów projektowych
 • Przeprowadzenie badania geotechnicznego
 • Projekt budowlany
 • Zatrudnienie kierownika budowy
 • Dokonanie odbioru budynku

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas:

 • +48 533 593 538
 • biuro@modutechnic.com
 • Modu Hale Sp. z o.o.
 • ul. Pniewskiego 3A
 • 80-246 Gdańsk
 • NIP 7010486539
 • www.moduhale.com