Budowa domu i związane z tym formalności – krok po kroku

Decydując się na budowę domu należy spełnić szereg formalności, dlatego przybliżymy Państwu kilka kwestii:

Zgłoszenie

Ustawa prawo budowlane została poddana nowelizacji w 2015 r., co pozwoliło na znaczne uproszczenie formalności związanych z procesem budowlanym. Zgłoszenia dotyczy parterowych budynków, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. Warto pamiętać, że użytkownik, który posiada działkę o powierzchni 500 m2, może umieścić na niej tylko jeden taki obiekt (art. 29 ust. 1 pkt 2).

Pozwolenie na budowę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 12 definiuje, czym jest pozwolenie na budowę. Jest to „decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego”. Wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym we wskazanym dla lokalizacji urzędzie. Ustawowy czas oczekiwania na decyzję administracji państwowej wynosi 65 dni. Czas może zostać wydłużony w przypadku niekompletnej dokumentacji.

Dom bez pozwolenia – gdzie może być wybudowany?

Wybudowanie domu o powierzchni do 35 m2 jest możliwe na działce o odpowiednim do tego przeznaczeniu. W gminie lub urzędzie miasta należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Warto zwrócić uwagę na wymagania dotyczące planowanej budowy, jak i na przeznaczenie terenu. Po dokładnym zweryfikowaniu planu zagospodarowania działki, można zgłosić roboty budowlane. W przypadku, gdy urząd nie posiada planu zagospodarowania działki może okazać się niezbędne otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgłoszenie zamiaru budowy a pozwolenie na budowę - wymagania
Najczęściej zadawane pytania

Dom o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest tylko zgłoszenie budowy, które uzyskuje się w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Formularz zgłoszenia powinien być dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej. Przekazujemy pełną dokumentację umożliwiającą dopełnienie formalności we właściwym dla lokalizacji nieruchomości urzędzie.

Zgłoszenie dokonujemy przed rozpoczęciem robót budowlanych. Po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, to można rozpocząć prace budowlane.

Zgodnie z art. 29.1.2a  Prawa Budowlanego na każdym 500 m2 powierzchni  działki, może znajdować się budynek rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  dom na działce budowlanej może być posadowiony od granicy działki w odległości nie mniejszej niż:
  • 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy
  • 3 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy
MPZP określa, jakie warunki  powinien spełniać budynek, m.in.: wysokość budynku, rodzaj pokrycia dachu oraz kąt nachylenia. Informacje te pozwolą dostosować projekt do wymagań obowiązujących na danym terenie. Plan miejscowy powinien być dostępny na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy, dziennikach wojewódzkich lub systemach informacji publicznej danej gminy. Można też złożyć wniosek w urzędzie i otrzymać wypis z MPZP, dotyczący wskazanej działki.
Obiekt posadowiony jest w sposób bezpośredni na płycie fundamentowej. Przekazujemy projekt fundamentów, a Państwo wykonują go we własnym zakresie. Zalecamy, przed przystąpieniem do budowy, sprawdzić warunki gruntowe terenu gdzie ma powstać obiekt.

Czas potrzebny na budowę konstrukcji domu nie powinien przekroczyć jednego tygodnia.

Czas realizacji, od podpisania umowy,  wynosi 5-6 tygodni.  W pierwszym etapie przygotowywana jest płyta fundamentowa. Przybliżony czas wykonania płyty fundamentowej około jednego tygodnia. Czas wstępnego schnięcia płyty wynosi kilka dni. Jednak jest wymagana przerwa technologiczna, która powinna wynosić 2-3 tygodnie. Jest to czas potrzebny do całkowitego związania zaprawy betonowej i osiągnięcia jej pełnej wytrzymałości. Następnie można  przystąpić do  montażu konstrukcji  domu, który nie powinien przekroczyć jednego tygodnia.

Dom posiada izolację ścian i dachu z płyt warstwowych PIR o grubości 120 lub 160 mmm. Dom jest przystosowany do różnych warunków pogodowych i można w nim  komfortowo spędzać czas o każdej porze roku.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas: